Thông báo: Dathang88.com thông báo về việc chuyển địa điểm văn phòng Hà Nội từ ngày 21/9- 24-9. Ngày 25-9 bắt đầu làm việc lại bình thường.
+ Kho Trung Quốc vẫn nhận và phát hàng bình thường
+ Bộ phận đặt hàng, bộ phận kế toán vẫn làm việc bình thường.
Theo đó Quý khách hàng vẫn có thể thực hiên nạp tiền vào tài khoản và lên đơn hàng bình thường.
Kính mong quý khách thông cảm!
Đặt hàng từ Taobao.com
Đặt hàng từ 1688.com